HAKKIMIZDA

Saygın ve yaygın markamızın sürekliliğini sağlamak ve daha ileri götürmek için aşağıdaki değerleri benimsedik ve koruma altına aldık;
• Temel mesleki ahlak ve yeterlilik konularından ve değerlerinden ödün vermemek.
• İyi şöhretini korumak ve sürdürmek.
• Kanunlara saygılı olmak.
• Çalışanların kurum kültürüne bağlılık larını sürekli ayakta tutmak; paylaşımcı olmak, ayrım gözetmemek.
• Kaynakların etkin bir biçimde kullanı-ması ve israfın önlenmesi yoluyla ülke ekono­misine katkıda bulunmak.
• Hizmet sırasında yolcularımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak. Hizmet sonrasında yolcularımıza yardımcı olmayı sürdürmek
• Topluma, devlete, yolcuya, tedarikçi lerine, çalışanlarına verdiği söz ve taahhüt­lerin arkasında durmak ve sosyal güvencesi sağlanmış personelle çalışmak, sorumlulukla rından kaçmamak.
• Her türlü yanlışın ve haksızlığın üzerine gitmek; doğruluktan şaşmamak.
•Takipçi, araştırmacı, ayrıntıları gözden kaçırmayan, mücadeleci, yenilikçi kimliğimizi ortaya koymak, herkesin savunma hakkına saygılı olmak.
• Çevre ve doğanın korunması, eğitim, spor, sanat, çocuk konularında duyarlı olmak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirme çabalarından vazgeçmemek.
• Gösterişe değil, insana, bilimsel sistemlere ve markaya yatırımı öncelemek.
• Yaygın denetim ekiplerimiz aracılığıyla uygulamada herhangi bir aksaklık ortaya çıkmaması için her türlü önlemi almaya, teknolojik gelişmeleri takip etmeye ve yolcularımızın değişken beklentilerini karşılamaya çalışmaktayız. Hizmetlerimizi yalnızca taşımacılık işiyle sınırlandırma yı p; üzerimize düşen sorumluluğun bilinciy le, sosyal yaşama değer katmak amacıy la da çeşitli organizas yonlar gerçekleştir­mekteyiz.
• Rekabetin taşı ma fiyatlarını düşük tutmak değil, hizmet standardı ve kalitesini yükseltmek olduğu inancını taşımaktayız. Maliyetlerin çok altın da fiyatlandırmaların ancak mevzuatlara aykırı hareket ederek haksız rekabet yarat makla, taahhütlerin arkasında durmamak la, belirli maliyetler kısıtlanarak seyahat güvence ve güvenliğini sağlayacak önlemlerden taviz verilerek yapılabileceğine dikkati çekmek isteriz. Buradan hareketle, ilkelerimiz doğrultusun da, markamıza yakışır değerler ortaya koyarak hizmet vermek teyiz.
• Mesleki ilkeleri ve itibarımı zı her türlü ticari kaygının üzerinde tutarak, tüm taahhütlerimizi eksik siz yerine getirmeyi topluma karşı bir görev olarak değerlendirmek teyiz.
• Yalnızca son model otobüs lerle değil, teknolojinin sunduğu her türlü yeniliği kullanarak hizmet kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz.
• Yasa ve kurallara saygılı, mevzuat değişikliklerinin sürekli takipçisi, ticari yaşamda her türlü haksız rekabete karşı, tam rekabet piyasası kurallarına uygun olarak faaliyet göstermekteyiz. Sektörde bize bu konularda yapılan baskı ve dayatmalara karşı da tek başımıza hukuki zeminlerde mücadele etmekteyiz.

MİSYONUMUZ
Yolcu taşımacılığı sektöründe, profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle, uluslararası normlara ve standartlara uygun, yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ
Türkiye'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe lokomotif olma görevini sürdürerek, en çok tercih edilen, güvenilir, değerlerini koruyarak nice kuşaklara hizmete devam eden lider firma olma özelliklerini korumak.
Seç Mobil
Bize Ulaşın
YENİ OTOGAR N0:2-3-4-5
Gaziantep/TÜRKİYE
444 44 27

Copyright © 2017 SEÇ Turizm